Zambia Barn Swallow Project 2013
Afrika

HOOFDMENU
Door de hevige regenval in de afgelopen weken is de waterstand bij de vanglocatie Chisamba erg hoog.
Tijdens het winterverblijf in Afrika ruien Boerenzwaluwen al hun vleugelveren, wat bij deze zwaluw goed te zien is.
© B. van den Brink
© B. van den Brink
Ondanks dat de waterstand op de vangplek bij Kabwe ook hoog is, worden er enkele baantjes in het riet gehakt.
© B. van den Brink
© B. van den Brink
Ringterugmeldingen uit Afrika
B oerenzwaluw.nl